BAKALÁŘKY.cz
databáze kvalitních bakalářských, diplomových a jiných absolventských prací

 

Podmínky využití služby

  • vložením bakalářšké, diplomové, seminární nebo jiné absolventské nebo studentské práce (dále jen dokument) na web BAKALÁŘKY.cz vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami

  • prohlašujete, že jste držiteli odpovídajících autorských práv k tomuto dokumentu

  • souhlasíte se zpoplatněným zpřístupněním vloženého dokumentu uživatelům internetu, a to na dobu minimálně 2 let. Zájemci si mohou vložený materiál za stanovený poplatek stáhnout, výhradně však pro osobní potřebu - veškerá autorská práva k vloženému dokumentu zůstávají i nadále jeho autorovi.

  • souhlasíte s možnou upravou vkládaného dokumentu pro účely zpřístupnění (změna formátu dokumnetu, přidání prvků zamezujících neoprávněné užívání dokumentu, na žádost autora odstranění osobních údajů apod.)

  • autor dokumentu získává odměnu z každého stažení jím vložených dokumentů - ve formě provize z čistého zisku ze stažení dokumentu (= cena za stažení mínus náklady pro uskutečnění platby, např. provize mobilních operátorů apod.). Výše této provize příslušející autorovi se pohybuje v rozmezí 50% - 80% (v závislosti na počtu stažení materiálů)

  • části dokumentu mohou být zpřístupněny i bez nároku na odměnu, zejména obsah dokumentu, klíčová slova, krátký úryvek apod.

  • autorovi je umožněn přístup do administrátorské sekce, která slouží pro sledování statistik souvisejících s jeho dokumenty, nastavování různých parametrů, podání požadavku o výplatu provizí apod.

  • získané provize je možné vyplatit převodem na bankovní účet jakmile částka k vyplacení dosáhne limitu 200,- Kč

V případě jakýchkoliv nejasností ohledně těchto podmínek nebo jiných dotazů nás prosím kontaktujte na adrese
© Copyright 2008 - 2021 BAKALÁŘKY.cz